Kako funkcionira antiretroviralna terapija?

Kako funkcionira antiretroviralna terapija? antiretroviralna terapija smanjuje iznos HIV-a u tijelu. Kad ih osoba dosljedno odvede, antiretrovirusni lijekovi su vrlo efikasni u ograničavanju utjecaja virusa. Iako nejednakosti postoje po regiji i stanovništvu, napredak u antiretrovirusnoj terapiji omogućio je mnogim ljudima sa HIV-om da žive uporediv životni raspon za one bez HIV-a. Ova terapija pomaže u […]

Continua a leggere...